strona google

mapa strony

Izolacja - Przewodnik   

PRODUCENCI


Prosimy pamiętać o szczególnym charakterze bazy, którą zamieszczamy poniżej - jest nim zjawisko izolacji. Kiedy zatem wskazujemy na producentów np. blachy czy drewna to nie specyfikujemy wszystkich hut i tartaków,a wymieniamy jedynie tych producentów, którzy sa istotni z perspektywy izolacyjnej.Z uwagi na ogrom przedsięwzięcia baza będzie tworzyła sie powoli. Fragmenty bazy juz wypełnione / zapewne częściowo / zaznaczamy kolorem czerwonym.